Rashladni stolovi

Rashladni stolovi

SIBERIA PLUS 600 - 2 PORTE

Opis
Specifikacije

Klikom na dugme ispod, pogledajte proizvode sa tehničkim karakteristikama i tačnim dimenzijama.

SIBERIA PLUS 600 2 PORTE VETRO

Opis
Specifikacije

Klikom na dugme ispod, pogledajte proizvode sa tehničkim karakteristikama i tačnim dimenzijama.

SIBERIA PLUS 600 3 PORTE

Opis
Specifikacije

Klikom na dugme ispod, pogledajte proizvode sa tehničkim karakteristikama i tačnim dimenzijama.

SIBERIA PLUS 600 3 PORTE VETRO

Opis
Specifikacije

Klikom na dugme ispod, pogledajte proizvode sa tehničkim karakteristikama i tačnim dimenzijama.

SIBERIA PLUS 600 4 PORTE

Opis
Specifikacije

Klikom na dugme ispod, pogledajte proizvode sa tehničkim karakteristikama i tačnim dimenzijama.

SIBERIA PLUS 600 4 PORTE VETRO

Opis
Specifikacije

Klikom na dugme ispod, pogledajte proizvode sa tehničkim karakteristikama i tačnim dimenzijama.

SIBERIA PLUS 700 SLIM 2 PORTE

Opis
Specifikacije

Klikom na dugme ispod, pogledajte proizvode sa tehničkim karakteristikama i tačnim dimenzijama.

SIBERIA PLUS 700 SLIM 3 PORTE

Opis
Specifikacije

Klikom na dugme ispod, pogledajte proizvode sa tehničkim karakteristikama i tačnim dimenzijama.

SIBERIA PLUS 700 SLIM 4 PORTE

Opis
Specifikacije

Klikom na dugme ispod, pogledajte proizvode sa tehničkim karakteristikama i tačnim dimenzijama.

SIBERIA PLUS / BUILT-IN DRAWERS 700

Opis
Specifikacije

Klikom na dugme ispod, pogledajte proizvode sa tehničkim karakteristikama i tačnim dimenzijama.

SIBERIA PLUS / KIT OF INDIVIDUAL DRAWERS

Opis
Specifikacije

Klikom na dugme ispod, pogledajte proizvode sa tehničkim karakteristikama i tačnim dimenzijama.