Rashladni ormari

Rashladni ormari

ZA KUHINJE
ZA KOLAČE
ZA VINO

Rashladni ormari za kuhinje

ANTARTIDE EASY 600 lt

Opis
Specifikacije

Klikom na dugme ispod, pogledajte proizvode sa tehničkim karakteristikama i tačnim dimenzijama.

ANTARTIDE EASY 700 lt

Opis
Specifikacije

Klikom na dugme ispod, pogledajte proizvode sa tehničkim karakteristikama i tačnim dimenzijama.

ANTARTIDE EASY 1200 lt

Opis
Specifikacije

Klikom na dugme ispod, pogledajte proizvode sa tehničkim karakteristikama i tačnim dimenzijama.

ANTARTIDE EASY 1400 lt

Opis
Specifikacije

Klikom na dugme ispod, pogledajte proizvode sa tehničkim karakteristikama i tačnim dimenzijama.

ANTARTIDE PLUS ARMADIO 1000×1000

Opis
Specifikacije

Klikom na dugme ispod, pogledajte proizvode sa tehničkim karakteristikama i tačnim dimenzijama.

Rashladni ormari za kolače

MARILYN 276

Opis
Specifikacije

Klikom na dugme ispod, pogledajte proizvode sa tehničkim karakteristikama i tačnim dimenzijama.

MARILYN 451

Opis
Specifikacije

Klikom na dugme ispod, pogledajte proizvode sa tehničkim karakteristikama i tačnim dimenzijama.

DIVA 351

Opis
Specifikacije

Klikom na dugme ispod, pogledajte proizvode sa tehničkim karakteristikama i tačnim dimenzijama.

DIVA 451

Opis
Specifikacije

Klikom na dugme ispod, pogledajte proizvode sa tehničkim karakteristikama i tačnim dimenzijama.

DIVA 551

Opis
Specifikacije

Klikom na dugme ispod, pogledajte proizvode sa tehničkim karakteristikama i tačnim dimenzijama.

DIVA 651

Opis
Specifikacije

Klikom na dugme ispod, pogledajte proizvode sa tehničkim karakteristikama i tačnim dimenzijama.

DIVA 901

Opis
Specifikacije

Klikom na dugme ispod, pogledajte proizvode sa tehničkim karakteristikama i tačnim dimenzijama.

MELANIE 260

Opis
Specifikacije

Klikom na dugme ispod, pogledajte proizvode sa tehničkim karakteristikama i tačnim dimenzijama.

SNELLE 121

Opis
Specifikacije

Klikom na dugme ispod, pogledajte proizvode sa tehničkim karakteristikama i tačnim dimenzijama.

SNELLE 351

Opis
Specifikacije

Klikom na dugme ispod, pogledajte proizvode sa tehničkim karakteristikama i tačnim dimenzijama.

SNELLE 401

Opis
Specifikacije

Klikom na dugme ispod, pogledajte proizvode sa tehničkim karakteristikama i tačnim dimenzijama.

SNELLE 511

Opis
Specifikacije

Klikom na dugme ispod, pogledajte proizvode sa tehničkim karakteristikama i tačnim dimenzijama.

SNELLE 190 R

Opis
Specifikacije

Klikom na dugme ispod, pogledajte proizvode sa tehničkim karakteristikama i tačnim dimenzijama.

SNELLE 651

Opis
Specifikacije

Klikom na dugme ispod, pogledajte proizvode sa tehničkim karakteristikama i tačnim dimenzijama.

SNELLE 630 R

Opis
Specifikacije

Klikom na dugme ispod, pogledajte proizvode sa tehničkim karakteristikama i tačnim dimenzijama.

SNELLE 1101

Opis
Specifikacije

Klikom na dugme ispod, pogledajte proizvode sa tehničkim karakteristikama i tačnim dimenzijama.

SNELLE 501 G

Opis
Specifikacije

Klikom na dugme ispod, pogledajte proizvode sa tehničkim karakteristikama i tačnim dimenzijama.

PRISMA 200

Opis
Specifikacije

Klikom na dugme ispod, pogledajte proizvode sa tehničkim karakteristikama i tačnim dimenzijama.

PRISMA 400

Opis
Specifikacije

Klikom na dugme ispod, pogledajte proizvode sa tehničkim karakteristikama i tačnim dimenzijama.

PRISMA 800

Opis
Specifikacije

Klikom na dugme ispod, pogledajte proizvode sa tehničkim karakteristikama i tačnim dimenzijama.

SALOON 350 G

Opis
Specifikacije

Klikom na dugme ispod, pogledajte proizvode sa tehničkim karakteristikama i tačnim dimenzijama.

SALOON 505 G

Opis
Specifikacije

Klikom na dugme ispod, pogledajte proizvode sa tehničkim karakteristikama i tačnim dimenzijama.

SALOON 1010

Opis
Specifikacije

Klikom na dugme ispod, pogledajte proizvode sa tehničkim karakteristikama i tačnim dimenzijama.

Rashladni ormari za vino

WINE 32

Opis
Specifikacije

Klikom na dugme ispod, pogledajte proizvode sa tehničkim karakteristikama i tačnim dimenzijama.

WINE 45

Opis
Specifikacije

Klikom na dugme ispod, pogledajte proizvode sa tehničkim karakteristikama i tačnim dimenzijama.

WINE 185

Opis
Specifikacije

Klikom na dugme ispod, pogledajte proizvode sa tehničkim karakteristikama i tačnim dimenzijama.

SOMMELIER 301

Opis
Specifikacije

Klikom na dugme ispod, pogledajte proizvode sa tehničkim karakteristikama i tačnim dimenzijama.

SOMMELIER 481

Opis
Specifikacije

Klikom na dugme ispod, pogledajte proizvode sa tehničkim karakteristikama i tačnim dimenzijama.

SOMMELIER 401

Opis
Specifikacije

Klikom na dugme ispod, pogledajte proizvode sa tehničkim karakteristikama i tačnim dimenzijama.

SOMMELIER 602

Opis
Specifikacije

Klikom na dugme ispod, pogledajte proizvode sa tehničkim karakteristikama i tačnim dimenzijama.

MARILYN 650

Opis
Specifikacije

Klikom na dugme ispod, pogledajte proizvode sa tehničkim karakteristikama i tačnim dimenzijama.

ENOPRESTIGE 400

Opis
Specifikacije

Klikom na dugme ispod, pogledajte proizvode sa tehničkim karakteristikama i tačnim dimenzijama.

ENOPRESTIGE 600

Opis
Specifikacije

Klikom na dugme ispod, pogledajte proizvode sa tehničkim karakteristikama i tačnim dimenzijama.

CANTINETTA GLX

Opis
Specifikacije

Klikom na dugme ispod, pogledajte proizvode sa tehničkim karakteristikama i tačnim dimenzijama.

CANTINETTA MAXIC ANTINETTA GLX

Opis
Specifikacije

Klikom na dugme ispod, pogledajte proizvode sa tehničkim karakteristikama i tačnim dimenzijama.

ENOTEC 340

Opis
Specifikacije

Klikom na dugme ispod, pogledajte proizvode sa tehničkim karakteristikama i tačnim dimenzijama.

ENOTEC 681

Opis
Specifikacije

Klikom na dugme ispod, pogledajte proizvode sa tehničkim karakteristikama i tačnim dimenzijama.

CAVE 370

Opis
Specifikacije

Klikom na dugme ispod, pogledajte proizvode sa tehničkim karakteristikama i tačnim dimenzijama.

SNELLE WINE 200 SG

Opis
Specifikacije

Klikom na dugme ispod, pogledajte proizvode sa tehničkim karakteristikama i tačnim dimenzijama.

SNELLE WINE 250 SG

Opis
Specifikacije

Klikom na dugme ispod, pogledajte proizvode sa tehničkim karakteristikama i tačnim dimenzijama.

VINITY 3 V

Opis
Specifikacije

Klikom na dugme ispod, pogledajte proizvode sa tehničkim karakteristikama i tačnim dimenzijama.

VINITY VERTICALE 2 V

Opis
Specifikacije

Klikom na dugme ispod, pogledajte proizvode sa tehničkim karakteristikama i tačnim dimenzijama.

VINITY 2 O

Opis
Specifikacije

Klikom na dugme ispod, pogledajte proizvode sa tehničkim karakteristikama i tačnim dimenzijama.

VINITY 3 O

Opis
Specifikacije

Klikom na dugme ispod, pogledajte proizvode sa tehničkim karakteristikama i tačnim dimenzijama.

BARIK 01

Opis
Specifikacije

Klikom na dugme ispod, pogledajte proizvode sa tehničkim karakteristikama i tačnim dimenzijama.

BARIK 02

Opis
Specifikacije

Klikom na dugme ispod, pogledajte proizvode sa tehničkim karakteristikama i tačnim dimenzijama.

BARIK 03

Opis
Specifikacije

Klikom na dugme ispod, pogledajte proizvode sa tehničkim karakteristikama i tačnim dimenzijama.

BARIK 04

Opis
Specifikacije

Klikom na dugme ispod, pogledajte proizvode sa tehničkim karakteristikama i tačnim dimenzijama.

BARIK 05

Opis
Specifikacije

Klikom na dugme ispod, pogledajte proizvode sa tehničkim karakteristikama i tačnim dimenzijama.

BARIK 06

Opis
Specifikacije

Klikom na dugme ispod, pogledajte proizvode sa tehničkim karakteristikama i tačnim dimenzijama.