Rashladni ormari za kuhinje

Rashladni ormari za kuhinje

ANTARTIDE EASY 600 lt

Opis
Specifikacije

Klikom na dugme ispod, pogledajte proizvode sa tehničkim karakteristikama i tačnim dimenzijama.

ANTARTIDE EASY 700 lt

Opis
Specifikacije

Klikom na dugme ispod, pogledajte proizvode sa tehničkim karakteristikama i tačnim dimenzijama.

ANTARTIDE EASY 1200 lt

Opis
Specifikacije

Klikom na dugme ispod, pogledajte proizvode sa tehničkim karakteristikama i tačnim dimenzijama.

ANTARTIDE EASY 1400 lt

Opis
Specifikacije

Klikom na dugme ispod, pogledajte proizvode sa tehničkim karakteristikama i tačnim dimenzijama.

ANTARTIDE PLUS ARMADIO 1000×1000

Opis
Specifikacije

Klikom na dugme ispod, pogledajte proizvode sa tehničkim karakteristikama i tačnim dimenzijama.