Rashladna oprema1

ANTARTIDE EASY 1400 lt

Opis
Specifikacije

Klikom na dugme ispod, pogledajte proizvode sa tehničkim karakteristikama i tačnim dimenzijama.

ANTARTIDE PLUS 600 lt

Opis
Specifikacije

Klikom na dugme ispod, pogledajte proizvode sa tehničkim karakteristikama i tačnim dimenzijama.

ANTARTIDE PLUS 600 lt

Opis
Specifikacije

Klikom na dugme ispod, pogledajte proizvode sa tehničkim karakteristikama i tačnim dimenzijama.

ANTARTIDE GOLD 1400 lt DOUBLE TEMPERATURE THICKNESS 80mm

Opis
Specifikacije

Klikom na dugme ispod, pogledajte proizvode sa tehničkim karakteristikama i tačnim dimenzijama.

ANTARTIDE PLUS ARMADIO 1000×1000

Opis
Specifikacije

Klikom na dugme ispod, pogledajte proizvode sa tehničkim karakteristikama i tačnim dimenzijama.

Ro 700 Rashladni Orman

Opis
Specifikacije

Klikom na dugme ispod, pogledajte proizvode sa tehničkim karakteristikama i tačnim dimenzijama.

Ro 1500 Frižider

Opis
Specifikacije

Klikom na dugme ispod, pogledajte proizvode sa tehničkim karakteristikama i tačnim dimenzijama.

Soda Cooler

Opis
Specifikacije

Klikom na dugme ispod, pogledajte proizvode sa tehničkim karakteristikama i tačnim dimenzijama.

ALASKA POSITIVE 1

Opis
Specifikacije

Klikom na dugme ispod, pogledajte proizvode sa tehničkim karakteristikama i tačnim dimenzijama.

ALASKA POSITIVE 2

Opis
Specifikacije

Klikom na dugme ispod, pogledajte proizvode sa tehničkim karakteristikama i tačnim dimenzijama.

ALASKA POSITIVE 3

Opis
Specifikacije

Klikom na dugme ispod, pogledajte proizvode sa tehničkim karakteristikama i tačnim dimenzijama.

ALASKA POSITIVE 4

Opis
Specifikacije

Klikom na dugme ispod, pogledajte proizvode sa tehničkim karakteristikama i tačnim dimenzijama.

Rashladni ormari za vino

BARIK 01

Opis
Specifikacije

Klikom na dugme ispod, pogledajte proizvode sa tehničkim karakteristikama i tačnim dimenzijama.

BARIK 02

Opis
Specifikacije

Klikom na dugme ispod, pogledajte proizvode sa tehničkim karakteristikama i tačnim dimenzijama.

BARIK 03

Opis
Specifikacije

Klikom na dugme ispod, pogledajte proizvode sa tehničkim karakteristikama i tačnim dimenzijama.

BARIK 04

Opis
Specifikacije

Klikom na dugme ispod, pogledajte proizvode sa tehničkim karakteristikama i tačnim dimenzijama.

BARIK 05

Opis
Specifikacije

Klikom na dugme ispod, pogledajte proizvode sa tehničkim karakteristikama i tačnim dimenzijama.

BARIK 06

Opis
Specifikacije

Klikom na dugme ispod, pogledajte proizvode sa tehničkim karakteristikama i tačnim dimenzijama.

Dry Aging Buffalo

Dry Aging Buffalo Obloga Drvo

Opis
Specifikacije

Klikom na dugme ispod, pogledajte proizvode sa tehničkim karakteristikama i tačnim dimenzijama.

Dry Aging Buffalo Obloga INOX

Opis
Specifikacije

Klikom na dugme ispod, pogledajte proizvode sa tehničkim karakteristikama i tačnim dimenzijama.

Dry Aging Buffalo Obloga PL

Opis
Specifikacije

Klikom na dugme ispod, pogledajte proizvode sa tehničkim karakteristikama i tačnim dimenzijama.