Horizontalne vitrine za meso i delikatesne proizvode

Horizontalne vitrine za meso i delikatesne proizvode

AROMA

Opis
Specifikacije

Klikom na dugme ispod, pogledajte proizvode sa tehničkim karakteristikama i tačnim dimenzijama.

AROMA SELF

Opis
Specifikacije

Klikom na dugme ispod, pogledajte proizvode sa tehničkim karakteristikama i tačnim dimenzijama.

CANNES

Opis
Specifikacije

Klikom na dugme ispod, pogledajte proizvode sa tehničkim karakteristikama i tačnim dimenzijama.

CANNES SELF

Opis
Specifikacije

Klikom na dugme ispod, pogledajte proizvode sa tehničkim karakteristikama i tačnim dimenzijama.

ANGELA

Opis
Specifikacije

Klikom na dugme ispod, pogledajte proizvode sa tehničkim karakteristikama i tačnim dimenzijama.

FRIGO STAR

Opis
Specifikacije

Klikom na dugme ispod, pogledajte proizvode sa tehničkim karakteristikama i tačnim dimenzijama.

PRESTIGE

Opis
Specifikacije

Klikom na dugme ispod, pogledajte proizvode sa tehničkim karakteristikama i tačnim dimenzijama.

PARIS

Opis
Specifikacije

Klikom na dugme ispod, pogledajte proizvode sa tehničkim karakteristikama i tačnim dimenzijama.